• Hotline: (+84) 986 986 247
  • Email: info@sudoband.vn
  • Địa chỉ: P901, 8C Tạ Quang Bửu, Hai Bà Trưng, Hà Nội.

Giới thiệu

SUDO

Sudo là đơn vị trực thuộc Công ty Cổ phần Công nghệ An toàn thông tin và truyền thông Việt Nam (VNIST), chuyên cung cấp các dịch vụ, giải pháp,sản phẩm về An toàn thông tin (Giấy phép kinh doanh sản phẩm, dịch vụ an toàn thông tin từ 2018, chứng nhận doanh nghiệp khoa học công nghệ từ 2017).

Chúng tôi muốn trở thành đối tác tin cậy và cung cấp giải pháp nhằm giải quyết các vấn đề cho mọi cá nhân, doanh nghiệp trong và ngoài nước. Bên cạnh đó, chúng tôi tập trung nghiên cứu chuyên sâu về An toàn thông tin, xây dựng và phát triển các sản phẩm cốt lõi về An toàn thông tin do người Việt Nam làm chủ công nghệ.S